Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel, společnost P5 bike, s.r.o. shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, datum narození, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat e-mailem nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.